Herstel van esthetiek en functie

Het missen van eigen tanden en kiezen wordt door veel mensen als een groot probleem ervaren. Moeilijkheden met houvast van een gedeeltelijke of volledige gebitsprothese, problemen met kauwen, spraak of esthetiek en pijnklachten zorgen voor ongemak in het dagelijkse leven. Het herstel van esthetiek en functie staat daarom centraal binnen implantologie.

Model van een oraal implantaat

Of het verlies nu veroorzaakt wordt door een ongeval of aantasting van tanden of tandvlees, eigenlijk heeft iedereen een wens: herstel van functie en esthetiek. Voor veel patiënten waarbij één of meerdere tanden of kiezen ontbreken is een kroon of brugconstructie op implantaten of een vastklikkende gebitsprothese een ideale oplossing.

Duurzame vervanging van verloren tanden en kiezen

Implantaten zorgen voor een duurzame vervanging van uw verloren tanden en kiezen. Implantaten zitten vast in uw mond en voelen aan als uw eigen tanden. Ze zijn sterk en er kunnen geen gaatjes in ontstaan. Daarnaast zorgen implantaten ervoor dat uw kaak na het plaatsen nauwelijks nog gaat slinken.

In onze praktijk gebruiken we alleen originele implantaten en bijhorende componenten van internationaal gerenommeerde merken die uitgebreid getest zijn en wetenschappelijk bewezen zijn.

Nobel Biocare

Lees meer over Nobel Biocare

Megagen

Lees meer over Megagen

Is implantologie bij u mogelijk?

In principe kan bij elke volwassene een implantaat worden geplaatst. Het succespercentage is hoog. Na 5 jaar is circa 96 à 99 % van de geplaatste implantaten nog verankerd in de kaak, afhankelijk van de situatie. Om een voorspelbaar resultaat te kunnen bereiken dient u te voldoen aan een paar voorwaarden:

  • Er is voldoende kaakhoogte en kaakbreedte aanwezig om de implantaten in vast te laten groeien.
  • Het kaakbot en omliggende tandvlees zijn gezond.
  • U bent bereid om de implantaten en de daarop geplaatste kroon/brug/gebitsprothese te onderhouden.

Roken is een risico voor implantaatverlies. Wilt u hulp bij het stoppen met roken? Klik op de onderstaande knop voor meer informatie.

Over stoppen met roken

Duurzame vervanging van verloren tanden en kiezen

De behandeling

Binnen onze praktijk wordt de behandeling met implantaten volgens de landelijke richtlijn van de Nederlandse Vereniging voor Orale Implantologie (NVOI) uitgevoerd. Hierdoor vindt een implantologiebehandeling bij ons in een gestructureerde en geprotocolleerde wijze, met als doel een duurzame vervanging van uw ontbrekende tanden en kiezen. Praktisch gezien, bestaat de behandeling uit de volgende stappen:

Het intake gesprek & aanvullend onderzoek

De eerste keer dat u onze praktijk bezoekt zullen we gericht naar uw hulpvraag kijken. Uw mondgezondheid, algehele gezondheid en medicatiegebruik zullen in kaart worden gebracht. We zullen röntgenfoto’s bij u maken om de kwaliteit, hoogte en breedte van uw kaakbot te beoordelen.

Aan de hand van deze informatie zullen we verschillende behandelopties aan u voorleggen, met uitleg over de voor- en nadelen van elke behandeloptie. Een begroting zal worden opgesteld. We zorgen tevens voor de aanvraag bij uw zorgverzekeraar.

Het plaatsen van de implantaten

Alle implantaatplaatsingen worden door onze ervaren NVOI-erkende implantoloog Dr. Xi en drs. Liebregts verzorgd om de kwaliteit van de behandeling te waarborgen. Het plaatsen van een implantaat vindt onder lokale verdoving plaats. De behandeling verloopt pijnloos en duurt circa 30 minuten. Bij angstige patiënten worden voorafgaande aan de behandeling rustgevende medicijnen voorgeschreven.

Tijdens de behandeling wordt er steriel gewerkt conform de landelijke richtlijn voor infectiepreventie. Als u meer dan één implantaat nodig hebt, worden de overige implantaten vrijwel altijd in dezelfde behandeling geplaatst. Bij voortanden zetten we vaak de tijdelijke kroon meteen op het geplaatste implantaat zodat u de praktijk niet verlaat zonder een voortand.

Het plaatsen van de implantaten

De nazorg

U krijgt na de behandeling informatie van ons over de nazorg, een pijnstiller en mondspoelmiddel voor de eerste 5 à 10 dagen. Een implantaat heeft 8 tot 12 weken nodig om vast te groeien in de kaak. In deze periode dient u het tandvlees rondom het implantaat schoon te houden en mag u het implantaat niet of slechts heel beperkt belasten. U krijgt zo nodig een tijdelijke voorziening om de esthetiek en kauwfunctie zo veel mogelijk te waarborgen.

Het vervaardigen van de kroon/brug/klikgebit

Nadat het implantaat goed is vastgegroeid, gaat een van onze tandartsen de kroon, brug of een klikgebit op het geplaatste implantaat maken. Bij ons worden alleen originele merkonderdelen gebruikt op de implantaten zodat de fabrieksgarantie van het implantaat geldig blijft. Onze kronen, bruggen en kliksystemen op implantaten worden door landelijk erkende tandheelkundige laboratoria gemaakt om een onderscheidende kwaliteit te kunnen bieden. Er wordt een röntgenfoto van het implantaat gemaakt om het eindsituatie te controleren.

De jaarlijkse controle van de implantaten

Plaque en tandsteen op de implantaten kunnen ontsteking veroorzaken van het tandvlees en kaakbot rondom de implantaten. Deze ontsteking kan leiden tot botverlies en uiteindelijk verlies van het implantaat. Om ontsteking rondom de implantaten te voorkomen dient u de implantaten volgens instructie dagelijks te reinigen. Eens per jaar worden de implantaten door ons professioneel gereinigd. Deze jaarlijkse controle is belangrijk zodat we bij ongewenste ontwikkelingen direct kunnen ingrijpen.

De implantoloog

Persoonlijke aandacht, onderscheidende kwaliteit en korte wachttijden staan centraal in de onze praktijk. Om hoogwaardige implantologie te kunnen waarborgen, worden alle implantaten in onze praktijk geplaatst door de NVOI-erkende implantologen in de regio Grave, Dr. Tong Xi en drs. Liebregts die tevens beide in het Radboudumc werken en doceren. In Nederland zijn slechts 250 van de 8000 tandartsen door de Nederlandse Vereniging voor Orale Implantologie (NVOI), het hoogste kwaliteitsorgaan binnen tandheelkundige implantologie, erkend als implantoloog. Uit meerdere klinische onderzoeken is gebleken dat de behandelaar een grote rol speelt bij het succes van de behandeling. Vandaar dat enkele grote zorgverzekeraars alleen 100% van de kosten van implantologie vergoeden mits de behandeling door een NVOI-erkende implantoloog is uitgevoerd.

Implantoloog dr. Tong Xi

Naast implantologie in onze praktijk, is implantoloog Dr. Tong Xi als staflid verbonden aan de afdeling Mond-, Kaak- en Aangezichtschirurgie van het Radboudumc in Nijmegen. Hij is gespecialiseerd in implantologie, kaakcorrectie’s en esthetische chirurgie. In 2007 is hij “cum laude” afgestudeerd aan de Radboud Universiteit Nijmegen. In 2014 is hij tevens gepromoveerd aan het Radboudumc. Dr. Xi heeft meer dan 30 wetenschappelijke artikelen gepubliceerd in internationale vakbladen en geeft op reguliere basis presentaties en cursussen voor tandartsen en kaakchirurgen in binnen- en buitenland.

Naast implantologie in onze praktijk, is implantoloog Drs. Jeroen Liebregts ook als staflid verbonden aan de afdeling Mond-, Kaak- en Aangezichtschirurgie van het Radboudumc in Nijmegen. Hij is gespecialiseerd in implantologie, kaakcorrectie’s en traumatologie. Drs. Liebregts is op dit moment nog wetenschappelijk actief en heeft hij al meer dan 9 wetenschappelijke artikelen gepubliceerd in internationale vaktijdschriften.

Tong, Jeroen en zijn collega’s zijn uw vaste aanspreekpunten voor alle consulten en behandelingen met implantaten.

Kosten

Het klikgebit zit in de basisverzekering. Wanneer u tandeloos bent en een volledige gebitsprothese draagt die los zit, kunnen we de mogelijkheid voor het maken van een klikgebit op de implantaten voor u onderzoeken. De kosten voor deze behandeling wordt vergoed uit de basisverzekering na goedkeuring van de zorgverzekeraar. U betaalt wel een wettelijke eigen bijdrage die voor iedereen geldt, circa 8% à 10% van de totale behandelkosten.

Onze praktijk is een gecontracteerde praktijk van de grote zorgverzekeraars zoals VGZ en CZ. Dit betekent dat u geen extra eigen bijdrage hoeft te betalen als u in onze praktijk laat implanteren (in het kader van het vervaardigen van een klikgeit). Bovendien krijgt u garantie op de gemaakte werkstukken. Wel dient u jaarlijks bij ons terug te komen voor een periodieke control en nazorg. Indien u verzekerd bent bij een niet gecontracteerde zorgverzekeraar, zullen we voor de aanvraag bij desbetreffende zorgverzekeraar zorgen.

Kronen en bruggen op implantaten worden vergoed vanuit de aanvullende tandartsverzekering. De kosten voor het plaatsen van de implantaten ten behoeve van het maken van kronen en bruggen zitten niet in de basisverzekering, vaak wel in de aanvullende tandartsverzekering.

Prijsindicatie

Onderstaand volgt een prijsindicatie voor een enkeltandsvervanging (inclusief materiaal- en techniekkosten):

  • Consult, röntgenfoto’s en het plaatsen van één implantaat: 950 euro
  • Kroon op implantaat inclusief opbouw en het plaatsen: 885 euro
  • Aanvullende botopbouw tegelijkertijd met het plaats van het implantaat: 250 euro (indien van toepassing)

Onze praktijk hanteert voor 80% van de meest gangbare implantologie een vaste prijs voor de volledige implantologische behandeling inclusief materiaal- en techniekkosten. Aan elke patiënt zal een schriftelijke offerte worden verstrekt vóór de daadwerkelijke behandeling.

Bekijk onze tarieven

Aanmelden voor implantologie

U kunt bij ons terecht voor een eerste consult of behandeling. Wij verwelkomen graag nieuwe patiënten! Klik op onderstaande knop om u aan te melden als patiënt.

Aanmelden als patiënt

Interessant om te lezen